Zorgen voor kinderen, gewoon gedaan!

on maandag, 03 september 2018.

Het voorzien en organiseren van buitenschoolse kinderopvang is niet zo eenvoudig. De huidige bestuursploeg heeft er de afgelopen jaren op ingezet om die opvang in scholen te organiseren. Financiële steun wordt toegekend om extra inspanningen te leveren naar voor- en naschoolse opvang.

De jeugdverenigingen werden op hun beurt gemotiveerd met een "onderhoudsengagement" voor hun lokalen. Daarnaast werd ooknog eens fors geïnvesteerd in de gebouwen van Chiro en BKO Stekelbees. Ook hun binnenkoer is deze bestuursperiode heraangelegd.

  • Zorgen voor kinderen, gewoon gedaan!