Campagnenieuws

U beslist, u kiest!

U beslist, u kiest!

Beste inwoner,

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen komen met rasse schreden dichterbij. We kijken uit naar 14 oktober, naar het moment dat er is beslist voor welk bestuur u hebt gekozen.

U kan stemmen over de samenstelling waarin onze gemeente vanaf volgend jaar zal bestuurd worden, want u kiest!

U kiest de mannen en vrouwen die in de komende 6 jaar verantwoordelijkheid zullen opnemen. 6 jaar is een lange periode in de politiek. Kiezen voor mensen die 6 jaar aanwezig zijn en zich al die tijd inzetten voor anderen. Dat u een goede beslissing zal maken, daar twijfel ik niet aan, want u beslist!

Open Vld ziet het positief, onze lijst is versterkt met mensen uit verschillende geledingen van de bevolking. Alle kandidaten zijn in hun domein van onschatbare waarde. Die expertise resulteert in de programmabrochure die u nu in handen heeft met 45 voorstellen voor onze gemeente. Als u ook gelooft in de zin en het nut van onze voorstellen dan weet u wat doen, want u kiest!

De voorstellen zijn niet enkel het resultaat van onze mensen, maar ook van wat wij opvangen van onze bewoners, ondernemers, senioren, jonge gezinnen, sporters, belangenorganisaties en hun memorandi. Teveel om op te sommen, maar allemaal signalen waar wij belang aan hechten, u ook? Dan kan u dat ondersteunen, want u beslist!

We draaien u geen rad voor de ogen, dat hebben we immers bewezen in de afgelopen legislatuur. Door constructief mee te werken enerzijds en door onze beloftes waar te maken anderzijds. Wil u deze ingeslagen weg nog méér kansen geven, dan weet u wat gedaan, want u kiest!

U krijgt bijna dagelijks post, bezoek of mails van kandidaten en/of van alle partijen. Ik merk uit de vele huisbezoeken dat het voor sommige mensen moeilijk kiezen is. Na het lezen van deze brochure hopen we u definitief te kunnen overtuigen, want u beslist!

Als u belang hecht aan onze voorstellen en u overtuigd bent van onze honger, wil en overtuiging om ze in de praktijk om te zetten en u ook voelt dat we ons willen bewijzen kan u ons de kans geven, want u kiest!

Beslissen en kiezen voor Open Vld, gewoon doen.

 

Jeroen Prové

Lijsttrekker

Zorgen voor kinderen, gewoon gedaan!

Zorgen voor kinderen, gewoon gedaan!

Het voorzien en organiseren van buitenschoolse kinderopvang is niet zo eenvoudig. De huidige bestuursploeg heeft er de afgelopen jaren op ingezet om die opvang in scholen te organiseren. Financiële steun wordt toegekend om extra inspanningen te leveren naar voor- en naschoolse opvang.

De jeugdverenigingen werden op hun beurt gemotiveerd met een "onderhoudsengagement" voor hun lokalen. Daarnaast werd ooknog eens fors geïnvesteerd in de gebouwen van Chiro en BKO Stekelbees. Ook hun binnenkoer is deze bestuursperiode heraangelegd.

Belastingen verlagen, gewoon gedaan!

Belastingen verlagen, gewoon gedaan!

Bij de start van de legislatuur was het onze doelstelling om de gemeentelijke belastingen te verlagen. Dit konden we realiseren na de investering in de 

heraanleg van de markt. Op ons voorstel werd dit onderzocht en tijdens de gemeenteraad van december 2017 werd de aanvullende personenbelasting verlaagd van 8,5 % naar 7,9%.

De schuld per inwoner is gezakt naar €122,82. De ons omliggende steden en gemeenten hebben een véél hogere schuld per inwoner, tot zelfs het tienvoudige!

OpenVLD doet het in Groot Sint-Lievens-Houtem

OpenVLD doet het in Groot Sint-Lievens-Houtem

Met fierheid stellen wij onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 voor. Wij gaan naar de kiezer met 21 doeners, mensen die zich concreet inzetten om zaken te doen voor anderen in het belang van de bevolking en de gemeente. Ieder volgens zijn / haar interesses, kennis en ervaring.

Onze kandidaten komen uit de verschillende deelgemeenten, zodat wij de belangen en de bekommernissen van elke deelgemeente op een evenwaardige manier kunnen verdedigen en ondersteunen. Daarnaast is onze lijst mooi uitgebalanceerd over verschillende leeftijden: 3 twintigers, 7 dertigers, 5 veertigers en 6 vijftigers. Dit geeft de kiezer de garantie dat onze partij voeling heeft met de verzuchtingen en verlangens van elke generatie.

Na een periode van 6 jaar waarin wij bewezen hebben dat wij “vanDOEN“ zijn, willen we de komende jaren onze impact op het beleid in deze gemeente versterken door effectief te doen wat wij onze kiezers beloven : handen uit de mouwen en gewoon DOEN. Wij hebben de ervaring en expertise van onze kandidaten omgezet in een programma waarmee wij concreet zaken kunnen doen voor de huidige en toekomstige inwoners van onze gemeente. Dit programma zal u in de komende twee maanden via deze website leren kennen. Vanuit onze gedrevenheid willen wij ons dan ook 100% “smijten” voor de komende legislatuur.

Jeroen Prové,

Lijsttrekker OpenVLD Sint-Lievens-Houtem

Onze kandidatenfolder is in de week van 27 augustus in de brievenbus geland! Niet ontvangen? Bekijk hem online!

Ons programma: 45 recepten voor Houtem!

Al onze kandidaten in één folder!

Programmaboekje