Julie Van Snick

“Stimuleren om sociaal actief te blijven.”

Mijn vader Erwin is lang politiek actief geweest en door hem heb sinds jonge leeftijd ook interesse in de gemeentepolitiek. Eerst als gemeenteraadslid, daarna OCMW-raadslid. De laatste jaren heb ik meege- werkt binnen de partij, weliswaar op een rustiger tempo maar met evenveel overtuiging. Ik ben fier op mijn gemeente en wil er mee voor zorgen dat ze blijft groeien en tegelijkertijd niet uit haar voegen barst.

Uit ondervinding weet ik dat er nogal wat ouderen zijn die sociaal geïsoleerd raken. Deze groep mensen verdienen extra aandacht in onze gemeente zodat ze zich goed voelen en betrokken worden bij activiteiten. Daarnaast streef ik voor preventieve huisbezoeken voor zij die niet voldoende mobiel zijn om tegemoet te komen aan hun noden.

Ook op sportief vlak is er de laatste legislatuur veel inspanning geleverd. Deze inspanningen zijn nodig, ook naar de kleinere verenigingen toe. Voor deze laatste is het niet altijd evident om het hoofd boven water te houden. 

Julie Van Snick

Ontdek onze andere kandidaten!